Co je ZÓNA 0% úroků?

Při nákupu na splátky
už nemusíte počítat s úroky.

Pořiďte si to, po čem toužíte, jednoduše na splátky. Pokud svůj nákup poctivě splatíte, vrátíme Vám všechny zaplacené úroky. Při splnění podmínek Home Credit a. s. u vybraných partnerů.

Neváhejte a hurááá na nákupy.

Zóna nula

Podmínky akce

Zóna nula
  • Nárok na vrácení všech zaplacených úroků („bonus“) při splácení úvěrové smlouvy Vám vzniká, pokud společnosti Home Credit a.s. („Home Credit“ nebo „my“) řádně a včas splácíte a splácel jste všechny své závazky (tento a případné jiné úvěry).
  • Až zaplatíte poslední splátku dohodnutou ve smlouvě, připíšeme Vám bonus k dobru úvěrového účtu k platební kartě vydané Home Creditem.
  • Pokud je v okamžiku úhrady poslední splátky platební karta aktivní, připíšeme Vám bonus nejpozději do 2 měsíců. Pokud jste platební kartu ani 2 měsíce po úhradě poslední splátky neaktivoval, připíšeme Vám bonus v měsíci následujícím po její aktivaci.
  • Pokud máte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek více aktivních platebních karet od Home Creditu, připíšeme Vám bonus na některou z těchto karet a budeme Vás informovat, na kterou z karet Vám byl bonus připsán.
  • Bonus Vám můžeme poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem, zejména pokud nemáte v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek uzavřenou revolvingovou smlouvu, na základě které Vám smíme zaslat platební kartu.
  • Na vyčerpání bonusu máte 12 měsíců od jeho připsání na Vaši aktivní platební kartu (případně ode dne zaslání výzvy k aktivaci neaktivní karty), poté Vám může být bonus z úvěrového účtu odepsán.
  • Nárok na bonus ztrácíte, pokud jste v žádosti o úvěr uvedl nepravdivé údaje.

Poskytovatel

Home Credit a. s.
Nové sady 996/25, 602 00, Brno
IČO: 26978636

Kontaktní informace
840 111 258

Zóna nula
© Home Credit a.s.